Agenda museum De Proefkolonie

Op het programma bij Museum de Proefkolonie

Wat staat er allemaal op de agenda de komende periode bij Museum de Proefkolonie? Je leest het hieronder. Als je het museum regulier wilt bezoeken, kan hier een tijdslot worden gereserveerd.

Lezing Angelie Sens ‘De Kolonieroman’
12 maart 2023 

 

Programma

 

10.30 uur – Ontvangst met koffie/thee en lekkers
11.00 uur – Lezing Angelie Sens
12.00 uur – Boekverkoop en signeersessie 
12.30 – Einde programma 

 

Uiteraard bent u na afloop van het programma van harte welkom om een bezoek te brengen aan het museum om te genieten van een lekkere lunch in ons Grand-Café.

 

Prijs: € 15,- inclusief koffie/thee en lekkers en € 24,- inclusief museumbezoek. 

 

In 2020 presenteerde Angelie Sens haar biografie over Johannes van den Bosch. In het fascinerende boek schetst ze een schitterend beeld van een tijdperk op een kantelpunt naar de moderne samenleving.

 

Een cruciale spil hierin is Johannes van den Bosch. In zijn 45-jarige carrière wendt de visionaire militair, bestuurder, econoom en staatsman op doortastende wijze zijn geestelijke veerkracht en talenten aan bij de opbouw van het Nederlandse imperium onder de nieuwe koning Willem I.

 

De in 1818 opgerichte Maatschappij van Weldadigheid heeft bij vele generaties Nederlanders sporen nagelaten die nog altijd doorklinken. De rode draad in zijn denken en handelen was de economische en sociale verheffing van zowel de paupers in Hollandse steden, de boeren in de Javaanse desa’s als de slaven op Surinaamse plantages. Daardoor was hij niet onomstreden.

 

Door sommigen beschouwd als utopisch socialist en wegbereider van de moderne verzorgingsstaat, door anderen als een puur pragmatische macher, ja zelfs een schurk.

 

Laden...

Tentoonstelling ‘De Keerzijde’

24 september tot en met 23 april 2023

 

Ruim 200 jaar nadat de Maatschappij van Weldadigheid begon met de invoer van haar eigen geld, ook wel ‘huismunten’ of ‘koloniegeld’ genoemd, heeft muntexpert Wiebe Nijlunsing de boeiende geschiedenis van dit eigenaardige betaalmiddel verzameld in zijn boek ‘Het huisgeld en de penningen van de Maatschappij van Weldadigheid en de Rijksgestichten (1821 – 1871)‘. Op 24 september is dit boek feestelijk gelanceerd in museum De Proefkolonie.

 

Ter gelegenheid hiervan is in het museum een tijdelijke expositie ingericht onder de naam ‘De Keerzijde’. Hier zie en lees je het achterliggende verhaal van enkele bijzondere munten. Verhalen van fraude, achterdocht, controlezucht en bureaucratie. Verhalen die nog altijd heel actueel zijn.

 

De expositie is gratis toegankelijk voor iedereen die een toegangsbewijs van het museum heeft.