SCHOLEN

 

Speciaal voor scholen bieden wij een educatief programma voor kinderen vanaf groep 6. Naast een rondleiding door het museum met een speciale begeleider gericht op kinderen, is er een educatieruimte waar klassen voor- en of na afloop nadere toelichting krijgen.

Bovendien kunnen scholieren de koloniën ook leren kennen door het spelen van één van deze vier spannende spellen:

Waar is Lena? – PO 5/6
Deze spannende speurtocht door het museum en historische gebouwen eindigt op de plek waar de historische Lena Biemans naar toe ging. Leerlingen volgen haar spoor door goed te kijken naar objecten, foto’s en monumenten en ze te vergelijken met het heden. Het dagelijks leven in de Koloniën staat centraal. Ze lopen een route aan de hand van een vragenboekje, door zowel het binnen- als het buitenmuseum, inclusief toegang tot de Kolonieschool en het Koloniehuisje. Deze speurtocht is geschikt voor kinderen uit groep 5 en 6 van de basisschool.

 

KolonieChallenge – PO 7/8
In het spannende competitieve spel KolonieChallenge ervaren kinderen spelenderwijs het harde bestaan in de Kolonie. Ze leren over de oorsprong van de schoolplicht en de verzorgingsstaat. Dit doen ze door diverse opdrachten in het museum en de educatieruimte uit te voeren. Van karnton tot Touchtable. Per opdracht zijn koloniemunten te verdienen. De groep met de meeste munten wint.
Dit spel is geschikt voor kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool. Voorafgaand aan het programma komt er een vrijwilliger in de klas om te vertellen over de Koloniën.

 

PC Game Cryptex Complot – VO onderbouw
De Koloniën van Weldadigheid zitten vol duistere geheimen. Spionnen en een orakel spannen samen tegen de machtigste man van Drenthe. En diep in de nacht komen kolonisten samen om een aanslag te beramen. Lukt het de leerlingen de complotten te ontrafelen en de code te kraken?
In een Davinci Code-achtige wandeltocht door het buitenmuseum gaan leerlingen aan de slag om de geheimen te onthullen. Ze krijgen een cryptex (een soort puzzelbox) mee: als ze alle vragen goed beantwoorden, kunnen ze de cryptex openen. Daarin zit achtergrondinformatie en een speciale code voor de PC-game. Deze zoektocht is geschikt voor leerlingen onderbouw Voortgezet Onderwijs. Het programma verdiept de thema’s adel, (land)arbeiders en (proto)industrie aan de hand van bestaande monumenten en landschapselementen.


PC Game Proefkolonie – PO bovenbouw / VO onderbouw
digital only

In dit spannende computerspel bouwen leerlingen de Proefkolonie op vanaf het allereerste begin. Ze zetten kolonisten aan het werk, bouwen scholen en kerken, voeren mest aan en verjagen de vogels die de oogst opeten. Hun beslissingen doen ertoe: de subsidiegevers kijken over hun schouders mee en de kolonisten zijn niet snel tevreden. Het spel is bedoeld als verdieping op Cryptex Complot, maar kan ook los gespeeld worden. De voortdurende keuzes in dit sociale experiment staan centraal. Deze game is ontwikkeld door studenten van de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam. Het is te spelen op elke PC en bedoeld voor de hoogste groepen van het basisonderwijs en de lagere klassen van de middelbare school. Aanmelden voor dit programma is niet nodig, het is vrij beschikbaar op de website, inclusief lesbrief en antwoordenboek.

Museum De Proefkolonie is opgenomen in het programma Culturele Mobiliteit van Stichting Kunst & Cultuur. De regeling Culturele Mobiliteit biedt scholen de mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief gebruik te maken van busvervoer naar het museum.

Naast uw directe aanvraag om het Museum te bezoeken, kunt u zich dus ook tot deze organisatie richten om een excursie inclusief busvervoer te organiseren.

Voor scholen hanteren wij speciale tarieven.

Neemt u contact met ons op.