OVER ONS

 

Museum de Proefkolonie is onderdeel van de Stichting Koloniecentrum,
een stichting zonder winstoogmerk en als zodanig geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Algemene gegevens

Museum De Proefkolonie

Majoor van Swietenlaan 1A

8382 CE Frederiksoord

Tel (0521) 72 59 80.

Mailadres: info@proefkolonie.nl

Culturele ANBI status is toegekend per 1-1-2018.

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 69823723.

RSIN/fiscaal nummer: 858027033.

Bankrekeningnummer: NL68 RABO 0324 0710 78.

Bekijk het ondernemingsplan.