Aanmelden als Vriend

Ja, ik word graag vriend van de Maatschappij van Weldadigheid & Museum De Proefkolonie.

HeerMevrouw


Na ontvangst van uw gegevens zullen wij uw Vriendenpas per post toesturen, alsmede een begeleidende brief en betaalverzoek voor het betreffende jaar.

Als vriend houden wij u graag op de hoogte van nieuws en activiteiten rondom de Maatschappij van Weldadigheid en het museum. Uw e-mailadres zal alleen voor dit doel gebruikt worden. Wenst u geen informatie van ons te ontvangen, dan kunt u zich altijd automatisch uitschrijven.